Đang tải...
  1. Toàn quốc

   Dự án mời gọi nhiều thành viên tại nhiều tỉnh/thành thì đăng vào box này.
   Đề tài thảo luận:
   24
   Bài viết:
   31
   RSS
 1. Gọi vốn cộng đồng

  Collapse Category
  Những dự án, kế hoạch muốn cộng đồng cùng góp vốn
  1. Ý tưởng làm giàu

   Mọi ý tưởng từ viển vông đến thực tế
   Đề tài thảo luận:
   28
   Bài viết:
   53
   RSS
 2. Giúp đỡ nhau - Cây nhà lá vườn

  Collapse Category
  Những dịch vụ của cộng đồng cùng hỗ trợ nhau những ngày đầu khởi nghiệp.
  1. Vấn đề pháp lý

   Thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp tư nhân, mã số thuế...
   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   4
   RSS
  2. Ứng dụng CNTT

   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   14
   RSS
  3. Các vấn đề khác

   Đề tài thảo luận:
   10
   Bài viết:
   17
   RSS
  1. Tin khởi nghiệp

   Đề tài thảo luận:
   211
   Bài viết:
   213
   RSS
  2. Góc chia sẻ, tâm sự

   Đề tài thảo luận:
   8
   Bài viết:
   9
   RSS
  3. Rao vặt

   Đề tài thảo luận:
   89
   Bài viết:
   93
   RSS